Viktigt att testkapaciteten används på rätt sätt under covid-19-pandemin

En omfattande testkapacitet för covid-19 finns nu etablerad i hela landet. Den snabba ökningen av smittade, i kombination med hög förekomst av andra luftvägssjukdomar, gör att testningen i nuläget är ansträngd i många regioner. Folkhälsomyndigheten bistår regionerna med att öka testkapaciteten och så att provtagningen kan ske på rätt indikation.