Resistenta bakterier i fokus på digitalt Antibiotikaforum

Bakterier som är resistenta mot antibiotika hotar hälsan hos både människor och djur. Årets digitala Antibiotikaforum 2020 välkomnar alla med intresse för antibiotikaresistens och vad som görs för att motverka problemet.