Karin Tegmark Wisell om överdödligheten bland utlandsfödda

▸ Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark Wisell om varför det är högre dödlighet bland utlandsfödda i Sverige.Read More