Juristen Mats Melin leder coronakommissionen

Mats Melin medverkade via länk vid dagens pressträff.

Lyssna: Juristen Mats Melin leder coronakommissionen

Tidigare justitierådet håller i granskningen av Sveriges strategi.