Inbjudan till pressträff om covid-19, 24 november 2020

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19, tisdagen 24 november 2020.