Digital myndighetsgemensam pressträff från och med 20 november

De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 är nu helt digitala. Reportrar är välkomna att medverka via Zoom. Allmänheten kan se sändningen via Folkhälsomyndighetens kanal på YouTube som vanligt.