Aktuell status i Sverige för Covid-19

Uppdateras runt kl 14 varje dag. Sedan 24 mars baseras samtliga siffror på Folkhälsomyndighetens dagliga uppdatering. Tidigare tal kommer dels från Folkhälsomyndigheten och dels från regionerna.

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Apohem.se, Meds.se och Apoteket.se

Handsprit eller desinfektionsmedel – mycket hög efterfrågan!

Man kan enligt studier minska smittspridningen genom att vara noggrann med handhygien och desinficera ytor som vidrörts av andra. Viruset dör nämligen av desinfektionsmedel eller handsprit.

Covid-19 sprids framförallt genom de droppar som hostningar och nysningar avger. Detta är anledningen till att coronaviruset benämns som en droppsmitta. Smittspridning kan även ske vid närkontakt med andra människor. Covid-19 verkar även smitta via ytor och objekt som vidrörts av en person som bär på viruset.

Idag är det få apotek på nätet som har handsprit i lager, två av de som idag har är Apohem.se/handsprit och Meds.se se nedan för bästa pris.

Hur startade coronaviruset?

Covid-19 startade i den kinesiska staden, Wuhan och har därefter spridit sig som en löpeld över världen.

Den exakta orsaken till virusets uppkomst är än så länge okänd, även om det finns många mer eller mindre välgrundade spekulationer i omlopp. Var extra noga med källkritiken och ha i åtanke att alla svar inte finns i nuläget.

Hur ska jag agera om jag misstänker att jag är smittad av coronaviruset?

Här är rekommendationen att du i första hand ska stanna hemma och undvika all form av icke nödvändiga kontakter. Det finns alltså ingen anledning att drabbas av panik så länge dina symptom upplevs lindriga och du inte tillhör någon riskgrupp. Ha alltså is i magen och se hur sjukdomen utvecklar sig. Stanna hemma och undvik människor i största möjliga mån.

När smittar man?

Med den information som finns i dagsläget kan du utgå från att du smittar så länge du har sjukdomssymtom och ytterligare två dagar. Var noggrann med att vänta ut sista symtom för att inte utsätta andra för onödig risk.

Tillhör jag riskgrupp? Vilka är riskgrupperna?

 • Den största risken när det gäller hur hårt coronaviruset drabbar verkar hittills vara hög ålder.
 • Folkhälsomyndigheten har därför rekommenderat att personer över 70 år ska vara extra försiktiga.
 • Hög ålder i kombination med underliggande sjukdom betraktas som den allvarligaste riskgruppen.
 • Högt blodtryck, lungsjukdom, diabetes, eller hjärt- och lungsjukdomar har hittills varit överrepresenterade bland de allvarligt sjuka.
 • Vad gäller astma, allergi, och njursjukdom finns ingen entydig forskning i dagsläget, det ska dock inte tolkas som att man INTE tillhör riskgrupp.
 • Hårdast drabbade och att beteckna som den allvarligaste riskgruppen är personer över 85 med svår underliggande sjukdom.

Vilka tidiga symptom har corona?

Tecken på smitta av coronavirus är symtom som:

 • Torrhosta
 • Feber
 • andningsbesvär
 • illamående
 • ont i halsen
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk

Här kan du vara extra vaksam på torrhosta och feber, då de varit förekommande tidigt i sjukdomsförloppet i många fall.

Hur lång är inkubationstiden?

Världshälsoorganisationen WHO säger att inkubationstiden varierar mellan två och tio dygn innan symptom som feber, hosta och andnöd uppstår.

Det är med andra ord stor individuell varians när det kommer till tid mellan sjukdom smitta.

Kan jag bära coronaviruset utan att uppvisa symtom?

Ja, det går att bära på viruset och vara symtomfri. Troligen är virusmängden låg i dessa fall och därför mindre smittsamt.

Hur ska jag undvika att bli smittad?

I rekommendationerna från WHO och Folkhälsomyndigheten går det att läsa följande:

 • Tvätta händerna ofta med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller tvål och vatten
 • Hosta och nys i en näsduk eller i armvecket så att näsan och munnen täcks
 • Undvik nära kontakt (1 meters avstånd) med personer som har förkylnings- eller influensaliknande symptom.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Detta gäller även mycket lindriga symptom och krasslighet.
 • Besök inte äldre människor i onödan.
 • Använd tvål och vatten eller handsprit.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Funkar munskydd?

Ett vanligt munskydd skyddar inte mot viruset i sig. Ett munskydd kan dock hindra att den som redan är smittad sprider viruset vidare, då det fångar upp smitta.

Här finns munskydd att köpa:

Det finns inga direkta nackdelar med att använda munskydd, så om du har tillgång till ett och känner dig bekväm med det, så finns det ingen direkt anledning till att inte använda det.

Funkar andningsskydd

Andningsskydd rekommenderas inte, då det fortfarande råder brist i sjukvården och felaktigt handhavande kan även ÖKA risken för smitta.

Vad händer om mitt barn smittas?

Lyckligtvis verkar barn i allmänhet få väldigt lindriga symptom. Ingen information finns i nuläget kring varför barn uppvisar ett så milt sjukdomsförlopp, men det är bara att hålla tummarna för att det varar. Du behöver alltså inte oroa dig för att coronaviruset ska vara extra farlig eller allvarlig för ditt barn. Det verkar snarare vara tvärtom, ju yngre barn desto starkare motståndskraft.

När blir jag frisk?

Tillfriskningstiden verkar variera i takt med allvarlighetsgrad på dina symptom. En tillfriskningsperiod på allt mellan två och sex veckor är att betrakta som normalt. Har du endast haft lindriga symptom är det troligt att din tillfriskningstid kommer att ligga i det kortare intervallet. Människor som drabbats hårt kan däremot få räkna med den längre tillfriskningsperioden som sträcker sig upp mot sex veckor.

Kan jag dö av corona?

Om du inte tillhör någon av riskgrupperna är risken väldigt låg att du ska drabbas av allvarliga symtom. Även om du skulle tillhöra någon av riskgrupperna finns det goda möjligheter till överlevnad. Dödlighetsgraden ligger i nuläget mellan 1-2%, men det är svårt att dra några slutsatser kring vad som gäller för Sverige i nuläget.

Att vi fortfarande befinner oss i tidig fas gör att siffrorna varierar kraftigt mellan olika regioner och länder. Faktorer som genomsnittlig ålder eller kvalitet på sjukvården är två av många variabler som spelar in när det kommer till dödlighetsgraden.

Kan jag vaccinera mig?

Nej, i nuläget finns inget vaccin mot coronaviruset.

När kommer vaccin?

I nuläget är det ingen som med säkerhet kan svara på när vaccin mot covid-19 kommer finnas tillgängligt på marknaden. Något vi kan vara säkra på är att många forskningsteam över hela världen jobbar dag och natt för att försöka framställa ett vaccin så fort som möjligt. Trots den oerhört höga prioritering vaccinet har kan det komma att dröja ett år eller längre.

Här är det alltså bara att vänta som gäller. När vaccin tagits fram kommer det också att prioriteras till äldre människor och andra som tillhör riskgrupp.

Ska jag äta något kosttillskott mot corona?

Det finns inga tester som pekar mot att något särskilt kosttillskott skulle vara extra relevant i förhållande till coronaviruset. Som alltid när det gäller sjukdomar ska du såklart se till att få i dig ordentligt med näring för att vara så motståndskraftig som möjligt. Både för att minska risken att bli smittad, men även för att förbättra möjligheterna vid smitta.

Kan jag få bestående men av corona?

Det är föga troligt att du skulle få några bestående men av corona. Om du skulle insjukna är det mest troliga att du blir helt frisk. Så har det nämligen sett ut hittills för majoriteten av de insjuknade. Undantag finns bland dem som behövt behandling inom intensivvården.

Där finns det risk för att bestående men kan förekomma, och det är då framförallt permanenta skador på lungorna som är risken.

Jag känner mig rädd. Vad ska jag göra?

 • Om du känner oro finns det några goda råd att försöka hålla sig till. Du kan försöka att begränsa ditt nyhetsintag, om du känner att det påverkar dig negativt.
 • Du behöver inte se, höra och veta allt som sker hela tiden.
 • Du ska försöka bibehålla goda rutiner.
 • Du ska försöka aktivera dig fysiskt.
 • Du ska försöka ta dig ut i friska luften.
 • Du kan prata med någon närstående om hur du känner inför situationen.
 • Om inget av ovanstående skulle hjälpa finns det professionell hjälp att söka.

Får jag resa under corona?

För närvarande är rekommendationen från folkhälsomyndigheten att undvika resor i den mån det är möjligt. Nöjesresor är alltså inte att rekommendera i nuvarande läge. En anledning är att minska risken för smittspridning. En annan anledning är att mindre turistorter inte har sjukvård med kapacitet att ta hand om många sjuka samtidigt. Något som alltså skulle kunna ske om många reser till stugor och liknande under påsksemestern.

Hur längre kommer corona hålla på?

Själva coronasmittan kommer finnas kvar under lång tid. Vad gäller de specifika och tillfälliga reglerna och rekommendationerna är det dock väldigt svårt att ge någon prognos. Detta beror främst på att ingen vet hur smittspridningen kommer arta sig framöver. Här sitter vi alla i samma båt och får nöja oss med att vänta och se vilka effekterna blir.

Hoppas du fått svar på dina frågor och blivit lite klokare kring hur du ska agera i denna minst sagt ovanliga situation. Ta det försiktigt och kom ihåg att tvätta händerna. I dessa tider verkar det som att de enkla råden också är de med störst effekt. Så, nys i armvecket, tvätta händerna och håll dig undan människor i allra möjligaste mån!

Bra länkar till ytterligare information:

Folkhälsomyndighetens hemsida om CoronaWHO´s hemsida om Corona

Så ska virusdetektiverna spåra coronavirusets ursprung

Expertgruppen som ska lösa gåtan om coronaviruset har anlänt till Wuhan, den kinesiska staden där viruset först började spridas. Nu väntar en lång tids arbete för att försöka få svar på var coronaviruset har sitt ursprung.
– Det är som att lägga ett jättelikt pussel, säger Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin.Read More